Foreningernes hus

Området omkring Foreningernes Hus foreslås forskønnet eksempelvis med en plads og renovering af parkeringsarealerne. Kom meget gerne med idéer til indhold på en plads ved Foreningernes Hus