Lendemark Hovedgade områdefornyelse

Teknik og Miljø, Vordingborg Kommune er i samarbejde med Stege og Omegns Lokalråd (SOL) samt By og Landskab, startet på at lave et ideoplæg for Lendemark Hovedgade områdefornyelse.

I perioden frem til og med 9. februar kan borgerne bidrage med deres ideer, som vil blive vurderet og indarbejdet i det materiale der skal forelægges Vordingborg byråd.