Farvet belægning

Det foreslås at der kun anvendes farver i belægningen i to områder for vej traceet. Det er ved indkørslen (Q8) området og ved krydset Rødkildevej. Det foreslås samtidig at kommunen tager stilling til evt. fodgængerovergange. Hvis der vælges en model med cykelsti kan denne udføres med egen farve, men der bør her tages hensyn til et samlet cykelnet og hvad der vælges her.