Hjørnegrund

Der er i forvejen et ønske om at styrke hovedvejsprofilen med større træer og derfor er Q8 grunden beplantet til vejsiden med en type træer der kan blive gennemgående på en længere strækning. Det foreslås at selve hjørnet afsættes til et markant kunstværk som kan bliver en type byport. Det foreslås at der anlægges et offentligt toilet og andre faciliteter der kan understøtte cykelturismen – herunder en station for lapning og luftpåfyldning m.m. Der indrettes også et antal parkeringspladser for personbiler.