Grundlæggende forudsætninger

Vejen indrettes med parkeringslommer for personbiler i mindst en side og der plantes vejtræer, som adskiller disse parkeringslommer. Der er plads til omkring 20-30 pladser. Vejens udforming bliver med en bredde på ca. 5 meter og den foreslås skiltet med hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Der etableres niveauforskel til fortove og evt. cykelsti.